Federācija

Biedrība “Latvijas Padel Federācija” ir nodibināta un ierakstīta LR Uzņēmuma Reģistra biedrību un nodibinājuma reģistrā 2020.gada 14.oktobrī ar vienoto reģistrācijas numuru 40008301276.

Biedrība ir izveidota, lai sekmētu pasaulē populārās rakešsporta spēles “Padel” popularizēšanu, attīstību Latvijā gan starp aktīvā un veselīgā dzīves veida piekritējiem un sportistiem, gan kā aktīva un veselīga atpūtas pasākuma iespēja bērniem, jauniešiem, ģimenēm, ikvienam interesentam.

LatPadel  darbība ietvers nacionālo un starptautisko sacensību un turnīru organizēšanu, sadarbību ar citām Latvijas vai starptautiskajām sabiedriskajām organizācijām, tāpat kā ar Latvijas un starptaiskajām juridiskām vai fiziskām personām biedrības mērķu sasniegšanā, normatīvo dokumentu un metodisko materiālu izstrādāšanu, kas veicinās biedrības pilnveidošanos un palīdzēs Padel turnīru koordinēšanā un reitingu reglamentēšanā.

LatPadel misija ir sekmēt Padel sporta pieejamību un atpazīstamību visā Latvijas teritorijā.

LatPadel vīzija ir izveidots starptautiski atzīts nacionālais čempionāts, kuram pamatā ir stabila izveidota un nostiprināta sporta piramīda, kas sekmē Latvijas sportistu panākumus starptautiskajā arēnā, popularizējot Latvijas valsts tēlu un veicinot starptautisko sdsadarbību un eksportspēju.